Stichting Coldcasezaken is een non-profit organisatie. Dat betekend dat we alle fondsen enkel en alleen gebruiken om onze doelen te behalen. Wij zijn steeds meer afhankelijk van uw hulp. Wilt u ons financieel steunen? Doneer naar onderstaande rekening.

Stichting Coldcasezaken
NL43 INGB0104 9252 13
(BIC: INGBNL2A)


Hartelijk dank!
Sander Meyer
en team Stichting Coldcasezaken

Voor ondernemers
 Klik hier voor de mogelijkheden om te adverteren. Met uw samenwerking helpt u direct mee bij het onder de aandacht brengen van onopgeloste moord- en verdwijningszaken en het vergaren van belangrijke tips en informatie.

Stichting Coldcasezaken wordt gesteund door: 

Wij danken ook al de andere vrienden van de stichting, waarvan sommigen anoniem.

Marjon Van den Heuvel | Debora Zwanenbeek | Alfred vd Meulen | Ken Groenedijk | Marion ter Haar | Pieter Schoenmakers | Geraldine Bakker | Daniëlle de Bruin | Charlotte Meyer | Carolien Kroon | Twan Bangali | Loes Hamel |  | Dutch Carlin Pinschers  | Jeroen Haak  | Wilma Elsinga  | Freek vd Molen  | Wouter  | A B  |