Ambassadeurs

Wat doet een ambassadeur van Stichting Coldcasezaken?

Een ambassadeur is iemand die stichting positief onder de aandacht brengt. Dit kan zijn publiciteit, organiseren van fondsen-wervende activiteiten, benaderen van groepen, Stichting Coldcasezaken vertegenwoordigen in een bepaald regio, sponsors weten te vinden, zijn of haar netwerk aanspreken.

Onze Ambassadeurs worden twee keer per jaar geinformeerd over de stand van zaken en de plannen voor komend half jaar.
De stichting zal een keer per jaar een Ambassadeurs-diner organiseren. Tijdens het Ambassadeurschap mag de Ambassadeur het verkregen speldje ter herkenning van het Ambassadeurschap dragen wanneer hij/zij dat wil. De titel ''Ambassadeur van Stichting Coldcasezaken'' mag zakelijk en privé worden gebruikt, ook op sociale media en eigen websites. 

  • Tweemaal per jaar worden de Ambassadeurs geïnformeerd over de stand van zaken van dat jaar en de plannen voor het komende jaar.
  • Eens per jaar een Ambassadeurs-diner.
  • Tijdens het Ambassadeurschap mag de Ambassadeur het verkregen speldje ter herkenning van het Ambassadeurschap dragen.
  • De titel “Ambassadeur van Stichting Coldcasezaken” mag zakelijk en privé gebruikt worden gedurende de looptijd, ook op social media en eigen websites.

Heeft een ambassadeur verplichtingen?

Een ambassadeur van Stichting Coldcasezaken is vrij in hetgeen hij/zij doet voor de Stichting. De stichting wil geen verplichtingen, maar betrokkenheid.

 

Op de website van de Stichting zullen de ambassadeurs worden vermeld. Deze vermelding geeft blijk van betrokkenheid bij de Stichting.