De cold case van Anouschka Weezenbeek - Budel- 22-01-1990

Op 22 januari 1990 ging Anouschka op de fiets een brief op de bus doen voor haar ouders. Daarna zou ze nog even langs een vriendinnetje gaan, maar ze beloofde om 22:00 uur thuis weer te komen. Omdat ze om 23:00 nog niet thuis was, belden haar ouders naar het huis van de vriendin, maar daar zei het meisje helemaal geen afspraak te hebben gehad met hun dochter.

Een half uur later gingen de inmiddels bezorgde ouders op zoek naar Anouschka. Vader Ad reed op de Sint Barbaraweg in Budel-Dorplein toen hij de fiets van zijn dochter zag liggen in de berm. De paniek sloeg toe. Van Anouschka was geen spoor te bekennen.

Pas drie dagen later vond een voorbijganger de jas van het meisje in de buurt van het kanaal. De onderkant van de rits was kapot en leek te zijn opengerukt. De politie, die inmiddels op de hoogte was van de verdwijning, drechtte na de vondst van de jas in het kanaal maar vond daar niks.

Precies drie weken later op 12 februari zag een schipper een lichaam bovenwater komen in de buurt van sluis 16 van de Zuid-Willemsvaart bij Weert. Het bleek om de 15-jarige Anouschka te gaan.

Links: Vindplaats van de fiets van Anouschka - Rechts: Plek waar het lichaam van Anouschka is gevonden (sluis 16)

Het onderzoek
De anonieme beller
Twee dagen na der vermissing van Anouschka belde een anonieme beller naar een journalist van het dagblad De Limburger. Op dat moment was de verdwijning van de 15-jarige nog niet bij veel mensen bekend, het had nergens in de kranten gestaan. De werkster van de journalist nam de telefoon op, en de man meldde haar in een Brabants accent dat hij zijn ex-vriendin had vermoord en dat hij haar in de Zuid-Willemsvaart had gegooid bij Dorplein. Zonder zijn naam te melden hing hij op. De politie kreeg het verhaal te horen en kon er niet veel mee omdat het kanaal kilometers lang was. Er werd geen moeite gedaan om de beller te achterhalen. Zelfs niet toen drie weken later bleek dat Anouschka in het kanaal was gevonden.  

Vriendinnetje 
Op dezelfde dag van het anonieme telefoontje meldde zich een vriendinnetje van Anouschka op het politiebureau. Ze kwam met een interessante tip, namelijk dat Anouschka zes maanden terug een anonieme brief had geschreven op haar computer, met daarin een tip over de moord op Wies Hensen. Ze wees op betrokkenheid van Sjaak - de eigenaar van de Lucky bar in Budel -, zijn stiefzoon René en nog een man. Ze zei in de brief dat ze vermoord zou worden als zou uitkomen dat zij deze tip had gegeven. Wies Hensen was een 32-jarige vrouw uit Budel die vijf maanden eerder was vermoord.

Vriendinnetje Maria en vriend
Op dezelfde dag als het vriendinnetje verscheen ook de 17-jarige Maria samen met haar 19-jarige vriend op het politiebureau. Zij zeiden van de verdwijning te hebben vernomen en kenden Anouschka van het uitgaansleven. Het stel meldden dat de Budelse meer wist over de moord op Wies Hensen, en dat ze mogelijk iets te vrezen had van Sjaak, de eigenaar van de Lucky Bar.
In hun verklaring staat: ''Anouschka vertelde dat Sjaak haar kwam halen als zij haar mond open gedaan had in de zaak Wies Hensen. Anouschka was bang en vroeg om advies". Saillant detail is dat Anouschka het ex vriendinnetje van René was. 

In de uitzending die Peter R de Vries wijdde aan de moord op Anouschka kwam Sjaak aan het woord, en bevestigde hij dat Rene en het meisje inderdaad met elkaar omgingen, maar dat hij en 15-jarige elkaar niet of nauwelijks kenden. Hij was zeer verbaast dat ze hem aanwees als dader van de moord op Hensen.

Getuigen
Een week na de vondst van Anouschka verspreidde de recherche een huis-aan-huis formulier in Budel met daarin concrete vragen aan mogelijke getuigen. Ze kregen hierop veel tips en aanwijzingen, waardoor er een redelijk goed beeld ontstond van de laatste uren van het meisje. Als rode draad door diverse ooggetuigenverslagen liep de aanwezigheid van een bruine auto, later bleek het te gaan om een Opel Rekord.

Rond 19:00 fietste Anouschka in de Sint Barbaraweg in Budel Dorplein richting de Belgische grens. Verschillende getuigen zagen een bruine wagen achter haar en later ook naast haar rijden. Ze zagen ook dat de bestuurder het meisje aansprak. Andere getuigen zagen in diezelfde straat een zoenend stelletje langs de weg met een omafiets naast hen in het gras, en wat verder op een bruine auto.

Zo rond 20:00 uur hoorden verschillende bewoners gegil, en zag iemand een grote bruine auto op het verlengde van de Peeldijk rijden, vlakbij de plek waar het zoenend stelletje was gezien. De getuige zei zeker te weten dat het een Opel Rekord was. Een poosje later struikelde een jogger bijna over een fiets. Dat was de omafiets van Anouschka, op zo’n honderd meter afstand van de plek waar het stelletje zoenend was gezien, maar dan aan de andere kant van de weg met het stuur richting Budel. De recherche ging er vanuit dat Anouschka op de plek van de fiets was belaagd. Diverse getuigen meldden dat zij later op die avond een Opel Rekord opvallend hebben zien rijden op deze weg, en uiteindelijk had iemand de Opel stil zien staan aan de overkant van het water. De politie vond het een zeer ongebruikelijke plek om met de auto stil te staan.

Patrick
Na het bekijken van de schoolagenda van Anouschka kwam de politie te weten over haar relatie met ene Patrick. Zijn naam kwam veel in het boekje voor en was vaak omgeven met hartjes en kleine verhaaltjes over wat ze samen hadden beleefd of wat ze nog zouden gaan doen. Ze schreef bijvoorbeeld: "vier januari, Patrick belde 's middags op en vroeg wat ik die avond ging doen. Toen waren we ergens naar toe gereden en gestopt. We hebben gepraat en gevreeën".

Ria Weezenbeek, de moeder van Anouschka, vertelde in de reportage van Peter R de Vries dat Patrick altijd in zijn auto bleef en nooit binnen was geweest. Anouschka ging altijd naar hem toe in de auto, een bruine Opel Rekord.

Toen de recherche deze Patrick wat meer onder de loep nam, stelden zij dat de man twee dagen na de vermissing op het bureau was verschenen notabene met zijn vriendin Maria. Hij had toen niets verklaard over zijn intieme relatie met de 15-jarige Budelse. Het was reden om hem eens aan de tand te voelen. Tijdens een nieuw gesprek met de politie bevestigde Patrick dat hij een affaire met haar had, maar dat het niet serieus van aard was. Ook zei hij dat hij Anouschka had gezegd niet verder te willen met haar, en dat hij bij het eerste gesprek niets over de relatie zei omdat zijn vriendin er bij was. Hij gaf toe wel eens seks met Anouschka te hebben gehad in zijn bruine Opel Rekord.

Als reden voor de beëindiging van hun relatie gaf Patrick op dat het meisje had bekend ook met andere jongens te hebben gevreeën. Daar was hij op afgeknapt. Toen de politie hem vroeg wat hij op de avond van de moord had gedaan, antwoordde hij dat ‘ie met een vriendengroepje had gekaart. Zijn vrienden zeiden afzonderlijk van elkaar het zich niet meer te kunnen herinneren. Twee van hen zeiden zelfs dat ze waarschijnlijk iets anders hadden gedaan die avond. Het alibi van Patrick was lek.

Arrestatie
Het afluisteren van de telefoon van Patrick leverde in april niets op voor de politie, maar er werd toch besloten hem op 1 mei te arresteren. Omdat hij echter bleef ontkennen moesten ze hem al snel weer laten gaan. De aanknopingspunten raakten hierna op voor het rechercheteam,  en de zaak werd langzaam koud.

Patrick

Jaren verstrijken
Er gingen jaren voorbij waarbij er weinig tot geen beweging in de zaak zat. Tot er in 2003 een melding binnenkwam dat iemand zich bij het spoor van Maarheeze bevond. Toen agenten gingen kijken troffen zij Patrick aan. Schijnbaar wilde hij zichzelf van het leven beroven, want in zijn auto vonden de agenten een afscheidsbriefje. De ontstelde Patrick zei verslaafd te zijn aan coke, en wilde zijn ouders en vriendin niet meer tot last zijn.

In datzelfde jaar haalde een cold case team de zaak van Anouschka weer van de plank. Zij besloten hun vizier opnieuw op Patrick te richten. Die bleek een aantal keren met politie in aanraking te zijn gekomen vanwege o.a. het verkopen van cocaïne. Ook had hij een reeks van zware mishandelingen naar vrouwen op zijn naam staan. Vrijwel elke vriendin die hij na Anouschka had gehad, had hij zwaar vernederd en mishandeld.

Mishandelingen
Maria, het meisje waarmee hij twee dagen na de vermissing op het bureau was verschenen, had vier jaar lang een relatie met Patrick. Daarin werd ze meerdere malen extreem mishandeld en verneder. Zo had hij haar weleens gedwongen uit de vuilnisbak te eten nadat hij haar had verkracht tijdens het koken. Patrick had haar ook eens zo erg gewurgd dat ze bewusteloos raakte. Ze beschreef hem als extreem jaloers en bezitterig en Maria zei ervan overtuigd te zijn dat hij bij Anouschka niet op tijd was met loslaten van haar keel, zoals hij in meerdere gevallen wel net op tijd los liet bij Maria.

Na Maria kreeg Patrick diverse andere relaties, die hij zonder uitzondering dezelfde behandeling had gegeven. Zijn ex-vriendinnen beschreven hem als ziekelijk jaloers, en zeiden ook dat het een ernstige stalker was. Hij had Nelly, waarmee hij in 2001 een relatie had, o.a. met de dood bedreigd en ook weer zwaar mishandeld. Diverse keren had hij zijn vriendinnen bij de keel gegrepen, waarbij het hen soms bijna fataal werd.

Opsporing verzocht
In 2005 kwam het programma met een uitzending over de moord, die inmiddels 15 jaar oud was. Er werd voor het eerst aandacht besteed aan de bruine Opel, een nieuw feit voor het publiek. Patrick zou zich de dagen na de uitzending ziek hebben gemeld op zijn werk en zou dagenlang van slag zijn geweest. Hij zou tegen een vriend hebben gezegd zich zorgen te maken na de uitzending, vooral omdat ze de Opel Rekord hadden laten zien. Een andere kennis meldde zich ook bij de politie, en verklaarde dat Patrick een paar weken voor de moord op Anouschka tijdens het stappen had gezegd haar wat te willen aandoen omdat ze aanpapte met jongens van een motorclub. Enkele weken later had hij aan hem bekend Anouschka te hebben vermoord.  

Opnieuw gearresteerd 
De politie vond alles reden genoeg om Patrick opnieuw te arresteren op 3 mei 2005. Net als 15 jaar geleden, ontkende de verdachte opnieuw in alle toonaarden. De vele mishandelingen probeerde hij op allerlei manieren te bagatelliseren, en zei ‘’alleen geweld te hebben gebruikt als daar aanleiding voor was’’. Na vier dagen intensief verhoor beriep Patrick zich op zijn zwijgrecht, en na tien dagen werd hij wegens gebrek aan bewijs op vrije voeten gesteld.

Peter R in gesprek met Patrick
Misdaadverslaggever Peter R de Vries besteedde een uitgebreide uitzending aan de Budelse moorden. Daarin bracht hij een bezoek aan Marina, die ook slachtoffer was van de ernstige mishandelingen door Patrick. Hoewel hij op dat moment een straatverbod had wegens de mishandeling die dan een aantal maanden geleden hadden plaatsgevonden, zat hij die middag toevallig ook bij Marina in de woonkamer. Peter en Patrick raakten aan de praat en Peter wees hem op een aantal feiten die in zijn nadeel pleitten. Patrick, die een zeer gesloten houding had, en zichtbaar niet op zijn gemak was, had overal wel een soort van antwoord op.

Peter betrapte hem op een aantal onwaarheden, of op onsamenhangende uitspraken die verschilden met wat hij zei tijdens de politieverhoren vijftien jaar geleden. Toen Peter hem vroeg wat hij dacht dat er met Anouschka was gebeurd, zei hij dat Sjaak of stiefzoon René de dader moest zijn geweest, omdat Anouschka hem had verteld dat zij die twee had gezien toen ze het lichaam van Wies Hensen in een auto duwden. Patrick zei vervolgens dat hij en Maria dat hadden verteld aan de politie tijdens hun bezoek een paar dagen na de vermissing. Het was een uitspraak die niet klopte, en de verbaasde Peter confronteerde hem daarmee. De details die hij zojuist had genoemd stonden niet in de aangifte van de politie. Patrick zei daarop ineens dat hij zelf niet bij het gesprek op het politiebureau was en dat Maria in haar eentje was geweest. Opnieuw een aantoonbare leugen.

Toen Peter tot slot aan Patrick vroeg of hij bij de begrafenis van Anouschka aanwezig was geweest zei hij van niet, omdat hij zich daar niet had durven vertonen als verdachte zijnde. Maar de scherpe Peter en Kees van der Spek antwoordden daarop meteen dat hij ten tijden van de begrafenis nog helemaal geen verdachte was. Anouschka was in februari gevonden, en Patrick werd pas in mei opgepakt. Een uiterst merkwaardig gesprek.

Nog steeds niet opgelost
Ondanks alle inzet van de politie, het cold case team, Peter R de vries en vele andere mensen waaronder ook familie, is de moord op Anouschka nog steeds onopgelost. Iedereen hoopt dan ook op nieuwe informatie over de zaak. Het mag niet zo zijn dat de dader zijn straf ontloopt.

Weet u iets over de moord op de 15-jarige Anouschka? Laat het dan aub weten, zelfs met kleine details kan het cold case team wellicht op antwoorden stuiten. Vertelt u alstublieft alles. Belangrijk: U bent niet strafbaar als u na jaren met informatie komt.

Neemt u (anoniem) contact op met onze redactie.
Wij nemen zorgvuldig de tijd voor uw informatie en zorgen er op betrouwbare wijze voor dat het op de juiste plek terecht komt. U kunt uw verhaal kwijt via onderstaand formulier. Blijft u graag anoniem? Laat dan de contactgegevens-velden leeg.

U kunt ook e-mailen naar info@coldcasezaken.nl.

Help en deel deze zaak. Like ook onze Facebookpagina