De cold case vermissing van Jeroen de Wit - Leimuiden - 18-02-2018

Op zondag 18 februari 2018 verscheen Jeroen de Wit niet op zijn werk bij een distributiebureau. Dat was vreemd, want Jeroen was juist iemand die erg punctueel zijn afspraken nakwam. Zijn ouders reageerden bezorgd toen het hen ter oren kwam, vooral omdat zij wisten dat Jeroen op dat moment slecht in zijn vel zat.

Een dag eerder had hij zijn moeder nog verzocht om hem te vergeten en goed voor zijn gehandicapte broer Martijn te zorgen. Diezelfde avond bleek de 30-jarige bovendien een goede vriendin via sms te hebben gestuurd dat hij 'zich ging verzuipen'. 

Door de zorgwekkende uitspraken en het niet komen opdagen op zijn werk probeerde zijn familie angstvallig contact met hem op te nemen, maar het bleek tevergeefs. Samen met de politie ging Aag, de moeder van Jeroen, naar zijn woning in Leimuiden. Zijn Suzuki Alto stond er niet, de deur was op slot, en zijn persoonlijke spullen lagen nog in de kamer. Omdat niets erop wees dat Jeroen voorbereid was vertrokken begonnen Aag en andere familieleden een zoektocht langs de wateren rondom Leimuiden, Alphen aan den Rijn en langs de route die hij altijd naar zijn werk in Bodegraven nam. Er was echter geen spoor van hem te bekennen. 

Politieonderzoek
Hoewel de vermissing van Jeroen als urgent werd beschouwen deed de politie geen buurtonderzoek, en spraken ze naar verluid maar met weinig van zijn vrienden. Er werd wel onderzoek gedaan naar zijn bankgegevens, en daaruit bleek dat de 30-jarige na zijn verdwijning geen geld meer had opgenomen. De Suzuki Alto was door geen enkele camera geregistreerd, waardoor het moeilijk was om een zoekomgeving te bepalen. Het politieonderzoek naar vermiste personen wordt vaak bemoeilijkt vanwege de privacy-wet. Daarin is vastgesteld dat een volwassen persoon mag gaan en staan waar die wenst, zonder verantwoording te hoeven afleggen aan anderen. 

Terwijl familie en vrienden van Jeroen talloze flyers ophingen besteedden diverse kranten aandacht aan de vermissingszaak. Ook de politie deed daarin diverse malen een oproep aan getuigen. Het zorgde voor veel tips, maar geen van deze zorgden voor een doorbraak in de zaak, tot groot verdriet van de achterblijvers van Jeroen. De aanknopingspunten in het onderzoek raakten al snel op. Toch probeerde de politie met behulp van speciaal ingehuurde hackers een (online) spoor te vinden van Jeroen, maar helaas zonder resultaat. In de loop der jaren zocht de politie meerdere keren op het water, en ook diverse stichtingen zette zich belange-loos in, waarbij het water verschillende malen werd afgezocht naar sporen van Jeroen. 

Verloop van jaren
De jaren sluimerden langzaam voorbij, waarin de familie zich onvermoeibaar inzette in de zoektocht naar hun geliefde zoon, broer en vriend. Ook de media bleef aandacht besteden aan de vermissing. Zo kwam de zaak voorbij in tv programma Hart van Nederland, op de radio bij Studio Kaag en Braassem, en het blad geheim. Aag had ondertussen ook veel respons gekregen op de speciaal aangemaakte Facebookpagina, die ze kort na de vermissing van haar zoon was begonnen, en waarop trouwe volgers haar berichten massaal bleven delen. U kunt deze vinden onder de naam Jeroen de Wit vermist. Naast een Facebookpagina werkte de toegewijde moeder vaak mee aan uitzendingen of publicaties over Jeroen, en verscheen ze met de verdwijning o.a. in het boek Alsof er een stukje uit je hart is gesneden van Joop de Jager. In het boek staan tweeëntwintig vermissingszaken beschreven. De aandacht zorgde bij elkaar voor opnieuw vele tips, die jammer genoeg niet leidden tot een doorbraak.

Serieuze tip
Nadat het blad Geheim een vijf pagina's groot artikel schreef over de zaak kwam er een serieuze tip bij hen binnen op de redactie.
Een anonieme tipper schreef dat hij op de avond van de verdwijning een auto in het water had zien rijden, maar dat hij daar vanwege de schrik niet op had geanticipeerd, en was doorgereden. De tipgever wees in zijn tip een plek aan waar volgens hem of haar de auto het water in was gereden, namelijk bij de Oostkanaalweg. Naar aanleiding van deze serieuze tip kwam de politie in actie, en zocht opnieuw het water af. Tot ieders frustratie werd er opnieuw niets gevonden.

Er werd geprobeerd contact te leggen met de tipper, maar die liet nooit meer iets van zich horen. Dit tot verdriet van de familie van Jeroen, die niet wist of het nu om een grap ging, of dat de locatie wellicht verkeerd was aangewezen. Bent u de tipgever? Komt u dan alstublieft (anoniem) met ons in contact onderaan de pagina. 

Informatie en tips
De familie van Jeroen gaat al jarenlang gebukt onder het leed van de vermissing, en heeft het er nog altijd heel erg moeilijk mee. 
Heeft Jeroen zichzelf iets aangedaan? Of is hij ergens een nieuw leven aan het opbouwen? Moeder Aag denkt dat haar zoon niet meer leeft, maar toch is er 5% dat zegt dat Jeroen misschien nog leeft. Een vermissing is iets vreselijks, want je kunt het niet afsluiten. Broer Martijn, die een verstandelijke beperking heeft, vroeg zich tijden lang in zijn bed af waar zijn broer toch was gebleven.. De familie, die de moed nooit op gaf, verdiend antwoorden. 

Weet u meer van de vermissing van Jeroen? Heeft u hem kort voor zijn verdwijning gesproken, of denkt u hem vlak daarna nog te hebben gezien? Laat het ons dan alstublieft nu weten. Zelfs als u denkt dat het maar een onbelangrijk detail is. Twijfel dus niet!

Neemt u (anoniem) contact op met onze redactie.
Wij nemen zorgvuldig de tijd voor uw informatie en zorgen er op betrouwbare wijze voor dat het op de juiste plek terecht komt. U kunt uw verhaal kwijt via onderstaand formulier. Blijft u graag anoniem? Laat dan de contactgegevens-velden leeg.

U kunt ook e-mailen naar info@coldcasezaken.nl.

Help mee en deel deze zaak met uw volgers