Onbekende dode vrouw - Amsterdam - 16-01-1998

Signalement:

Geslacht: vrouw
Leeftijd: tussen 25 en 35 jaar
Lengte: 1.62 m.
Huidskleur: lichte huidskleur
Haarkleur: bruin (mogelijk geverfd)
Oogkleur: groen
Bijzonderheden: had last van eczeem en veel wratjes rond beiden knieën. Mensen kenden haar als Karen of Catherine maar het staat niet vast dat dit haar echte naam was. 

Op 16 januari 1998 treft men na een brand in een woonboot aan de Jacob van Lennepkade in Amsterdam het dode lichaam aan van een onbekende vrouw. Ze bleek een vals identiteitsbewijs te hebben en de politie kwam ondanks onderzoek niet achter haar echte naam.

English

Description:

Gender: Female
Age: between 25 and 35 years
Height: 1.62 m.
Skin color: light skin color
Hair color: brown (possibly dyed)
Eye color: green
Details: suffered from eczema and many warts around both knees. People knew her as Karen or Catherine but it is not certain that this was her real name.

On January 16, 1998, the dead body of an unknown woman was found after a fire in a houseboat on the Jacob van Lennepkade in Amsterdam. She turned out to have a fake ID and the police did not find out her name despite an investigation.

Although people called her Karen or Catherine, it is questionable whether this was her real name. Investigations into the house fire were unable to demonstrate how the fire started, and it was therefore never clear whether it was a crime or an accident. In the hope that people would recognize her, police experts made a composite drawing of what the woman looked like when she was alive (see image). The victim was wearing the following jewelry: gold-colored earrings, two gold-colored thin chains. A gold-colored heart hung from one of them.

Do you recognize the woman in the photo or from the composite drawing? Please contact us now via the contact form at the bottom of this page. This can be done completely anonymously if desired. We ensure that the information you submit ends up in the right place so that the woman can be identified and her family can be informed of her death.

Deutsch

Beschreibung:

Geschlecht: Weiblich
Alter: zwischen 25 und 35 Jahren
Größe: 1,62 m
Hautfarbe: helle Hautfarbe
Haarfarbe: braun (möglicherweise gefärbt)
Augenfarbe: grün
Details: litt an Ekzemen und hatte viele Warzen um beide Knie. Die Leute kannten sie als Karen oder Catherine, aber es ist nicht sicher, ob dies ihr wirklicher Name war.

Am 16. Januar 1998 wurde nach einem Brand in einem Hausboot auf der Jacob van Lennepkade in Amsterdam die Leiche einer unbekannten Frau gefunden. Es stellte sich heraus, dass sie einen gefälschten Ausweis hatte und die Polizei konnte trotz Ermittlungen ihren Namen nicht herausfinden.

Obwohl die Leute sie Karen oder Catherine nannten, ist es fraglich, ob dies ihr wirklicher Name war. Die Untersuchungen zum Hausbrand konnten nicht nachweisen, wie das Feuer ausbrach, und es war daher nie klar, ob es sich um ein Verbrechen oder einen Unfall handelte. In der Hoffnung, dass die Leute sie erkennen würden, fertigten Polizeiexperten eine Fahndungszeichnung an, wie die Frau zu Lebzeiten aussah (siehe Bild). Das Opfer trug folgenden Schmuck: goldfarbene Ohrringe, zwei goldfarbene dünne Ketten. An einer davon hing ein goldfarbenes Herz.

Erkennen Sie die Frau auf dem Foto oder aus der Fahndungszeichnung? Dann kontaktieren Sie uns jetzt über das Kontaktformular unten auf dieser Seite. Dies kann auf Wunsch völlig anonym erfolgen. Wir sorgen dafür, dass die von Ihnen übermittelten Informationen an der richtigen Stelle landen, damit die Frau identifiziert und ihre Familie über ihren Tod informiert werden kann.

Polski

Opis:

Płeć żeńska
Wiek: od 25 do 35 lat
Wysokość: 1,62 m.
Kolor skóry: jasny kolor skóry
Kolor włosów: brązowe (prawdopodobnie farbowane)
Kolor oczu: zielony
Szczegóły: cierpiał na egzemę i liczne brodawki wokół obu kolan. Ludzie znali ją jako Karen lub Catherine, ale nie jest pewne, czy to było jej prawdziwe imię.

16 stycznia 1998 r. po pożarze łodzi mieszkalnej na Jacob van Lennepkade w Amsterdamie odnaleziono zwłoki nieznanej kobiety. Okazało się, że miała fałszywy dowód osobisty i mimo śledztwa policja nie ustaliła jej nazwiska.

Chociaż ludzie nazywali ją Karen lub Catherine, wątpliwe jest, czy było to jej prawdziwe imię. Dochodzenie w sprawie pożaru domu nie było w stanie wykazać, jak doszło do pożaru, dlatego nigdy nie było jasne, czy było to przestępstwo, czy wypadek. W nadziei, że ludzie ją rozpoznają, policyjni eksperci sporządzili złożony rysunek przedstawiający wygląd kobiety za życia (patrz zdjęcie). Ofiara miała na sobie następującą biżuterię: kolczyki w kolorze złotym, dwa cienkie łańcuszki w kolorze złotym. Na jednym z nich wisiało złote serce.

Rozpoznajecie kobietę na zdjęciu lub z rysunku kompozytowego? Skontaktuj się z nami już teraz poprzez formularz kontaktowy na dole tej strony. W razie potrzeby można to zrobić całkowicie anonimowo. Dbamy o to, aby przesłane przez Państwa informacje trafiły we właściwe miejsce, co umożliwi identyfikację kobiety i poinformowanie jej rodziny o jej śmierci.

Czech

Popis:

Pohlaví Žena
Věk: mezi 25 a 35 lety
Výška: 1,62m.
Barva kůže: světlá barva kůže
Barva vlasů: hnědá (možná barvená)
Barva očí: zelená
Podrobnosti: trpěl ekzémem a mnoha bradavicemi kolem obou kolen. Lidé ji znali jako Karen nebo Catherine, ale není jisté, zda to bylo její skutečné jméno.

16. ledna 1998 bylo po požáru hausbótu na Jacob van Lennepkade v Amsterdamu nalezeno mrtvé tělo neznámé ženy. Ukázalo se, že má falešný občanský průkaz a policie ani přes vyšetřování nezjistila její jméno.

Přestože jí lidé říkali Karen nebo Catherine, je otázkou, zda to bylo její pravé jméno. Vyšetřování požáru domu nedokázalo prokázat, jak požár vznikl, a proto nebylo nikdy jasné, zda šlo o trestný čin nebo nehodu. V naději, že ji lidé poznají, vytvořili policejní experti kompozitní nákres toho, jak žena vypadala, když byla naživu (viz obrázek). Oběť měla na sobě následující šperky: náušnice zlaté barvy, dva tenké řetízky zlaté barvy. Na jednom z nich viselo zlaté srdce.

Poznáte ženu na fotce nebo podle složené kresby? Kontaktujte nás prosím nyní prostřednictvím kontaktního formuláře ve spodní části této stránky. V případě potřeby to lze provést zcela anonymně. Zajišťujeme, aby vámi poskytnuté informace skončily na správném místě, aby mohla být žena identifikována a její rodina mohla být informována o její smrti.

Hoewel mensen haar Karen of Catherine noemden is het maar de vraag of dit haar echte naam was. Onderzoek naar de woningbrand kon niet aantonen hoe de brand was ontstaan, en het is daardoor nooit duidelijk geworden of het om een misdrijf of ongeluk ging. In de hoop dat mensen haar zouden herkennen maakten politie-experts een compositietekening van hoe de vrouw er uitzag toen ze nog leefde (zie afbeelding). Het slachtoffer droeg de volgende sieraden: goudkleurige oorringen, twee goudkleurige dunne kettingen. Aan één daarvan hing een goudkleurig hartje.

Herkend u de vrouw op de foto of van de compositietekening? Neem dan nu contact met ons op via het contactformulier onder aan deze pagina. Dat kan desgewenst geheel anoniem. Wij zorgen ervoor dat de door u ingestuurde informatie op de juiste plek terecht komt zodat de vrouw mogelijk kan worden geïdentificeerd en haar familie kan worden ingelicht over haar overlijden.