Femicide, een belangrijke term over geweld tegen vrouwen

Tegenwoordig komt het begrip Femicide steeds vaker voorbij. Wat houdt deze term precies in?

Hoewel je het woord opeens steeds vaker tegen komt bestaat het toch echt al sinds het jaar 1976. Schrijfster Diana E.H. Russell gebruikte de term in dat jaar voor het eerst om 'vrouwenmoorden door mannen omdat ze vrouw zijn' in haar boeken te definiëren. Het feit dat mannen in veruit de meeste gevallen verantwoordelijk zijn voor de moord op vrouwen lijkt het resultaat te zijn van de ongelijke macht tussen beide geslachten -mannen hebben meestal beschikking over meer kracht in hun lijf- maar ook van stereotypen -waarbij de man vindt dat hij de baas mag spelen en dat de vrouw hem moet gehoorzamen- of van misse sociale normen - denk dan bijvoorbeeld aan eerwraak-.

Dader helft van de keren partner
Als we naar de cijfers in Nederland kijken zien we dat er iedere acht dagen een vrouw om het leven komt door geweld. Een echt-genoot of partner is in meer dan de helft van die gevallen betrokken bij de moord op het vrouwelijke slachtoffer. Ter vergelijking is bij de moord op mannen de dader in nog geen 5% van de gevallen de vrouwelijke partner of ex. Volgens statistieken is in de meeste gevallen van femicide een man betrokken die de scheiding of beëindiging van de relatie niet accepteert en tot geweld overgaat.

Demonstraties
De laatste jaren is femicide een steeds bekender begrip aan het worden. Niet eens zozeer of alleen in Nederland, maar ook vooral in landen als Frankrijk, waar het zelfs een nationale crisis wordt genoemd, of in de VS en Mexico, waar sinds 2015 veel wordt gedemonstreerd door feministische organisaties tegen het dodelijke geweld jegens vrouwen (door o.a. drugsoorlogen en mensenhandel).

Conclusie
Hoe vaak femicide wereldwijd precies voorkomt is lastig uit te drukken in cijfers vanwege het feit dat er kleine verschillen zijn die volgens de wereldwijde organisaties de term precies definiëren. In elk geval blijven de feiten voor zich spreken en laten die zien dat geweld tegen vrouwen -omdat ze vrouw zijn- ontzettend veel voorkomt. 

Gebruik de term
Wij als stichting hopen dat de media, politie en andere organisaties de term femicide vanaf nu standaard gaan gebruiken als het vrouwelijke slachtoffer vermoord is door een man op basis van gender gerelateerd geweld. 'Crime passionel' of 'huiselijk geweld' onderstrepen naar ons idee nog te weinig het algemene grote probleem.

Femicide Dinsdag
Om het begrip meer bekendheid te geven zal Stichting Coldcasezaken de komende tijd iedere dinsdag een femicide zaak onder de aandacht brengen op onze Facebookpagina.