De cold case van Alexander van Cittert - Amsterdam - 10-02-1999

Op 10 februari 1999 bleek de 37-jarige Alex van Cittert spoorloos te zijn verdwenen nadat hij naar verluid niet was komen opdagen op een afspraak met zijn huisarts. Later die middag verscheen hij ook al niet op de afspraak met zijn vader, die hij zou begeleiden naar het ziekenhuis wegens diens longkanker. Een teken dat er iets goed mis was. 

Er werd terecht melding bij de politie gedaan van vermissing. Echter kwam er geen groot onderzoek naar de plotselinge verdwijning van de Amsterdammer. De politie vond geen reden om aan te nemen dat Alex het slachtoffer was geworden van een misdrijf en schonk haar prioriteiten daarom liever aan zaken waarbij dat wel het geval was. 

TV programma Tros Vermist besteedde wel aandacht aan de zaak, waardoor er toch een aantal opvallende tips binnen kwamen. Zo zou 'Lex' zich o.a. bezighouden met een smokkelhandel via het Midden-Oosten. Volgens een andere tip was hij op het Spaanse eiland Ibiza gezien met een mysterieuze vrouw. Weer een andere bron meldde dat hij in Thailand werkzaam zou zijn als drugskoerier. 

Over Alexander van Cittert
Alex werd op 29 April 1961 geboren en groeide op in een keurig en welvarend gezin met ten minste een zus. Hoewel hij zelf geen kinderen kreeg werd hij oom van die van zijn zus, waarvoor hij een 'echt leuke oom' was. Lex hield van sporten, en dan vooral van Tennis. Want hoewel hij ervan genoot om een balletje te trappen met zijn neefje, maakte hij van die eerste sport zijn beroep als tennisleraar. Mensen die hem kenden omschreven hem als iemand die niet op zijn mondje was gevallen en een man met veel humor. 

Duistere kant
Maar achter die gezellige lach schuilde volgens veel mensen ook een donkerdere kant. Lex zou zich naar verluid niet alleen hebben beziggehouden met gokken, maar zou ook contacten hebben gehad in het criminele milieu. Hoewel hij tegen zijn familie zei dat hij werkzaam was in de horeca en als tennisleraar, vermoedden zijn ouders en zus dat de Amsterdammer ook op een andere manier aan zijn geld kwam. Een goede vriendin van de familie wond er destijds geen doekjes om tijdens een gesprek met de redactie van Tros Vermist. Volgens haar was Alex al tijden geen tennisleraar meer en was hij al jaren actief in de drugswereld. Ook zou hij volgens haar zwaar verslaafd zijn aan cocaïne en in contact staan met 'Joegoslaven of Balkantypes' die er een zeer luxueuze levensstijl op nahielden. Zelf leidde Lex volgens de vrouw juist helemaal geen gefortuneerd leven. Zo had hij in november 1998, slechts een paar maanden voor zijn verdwijning, nog aan haar deur gestaan omdat hij een paar honderd gulden nodig had. Volgens hem wegens een wielklem op zijn auto. 

Onvindbaar
De familieleden van Alex wisten mogelijk niet precies wat zij wel en niet aan de politie en media moesten prijsgeven over hun geliefde zoon en broer. Hoewel zij sowieso al weinig wisten over een mogelijk dubbel leven van Alex, bestond de kans immers dat hij om welke reden dan ook in het buitenland zat. Verhalen over drugs etc zouden dan kunnen zorgen voor veel problemen bij zijn eventuele terugkomst. Vader Lex senior liet na verloop van tijd wel los dat er volgens hem een mogelijkheid bestond dat zijn zoon zich in de verkeerde kringen had begeven en in een crimineel wereldje leefde. De bezorgde vader reisde, ondanks ernstig ziek te zijn, persoonlijk af naar Thailand nadat er een tip was binnengekomen dat Alex in dat land zou werken als drugskoerier. Hij keerde met lege handen terug. De man overleed in het jaar 2000 en kwam nooit te weten wat er met zijn zoon is gebeurd.

Cold case
Ondanks diverse tips en aanwijzingen werd Alex van Cittert in de jaren na zijn vermissing niet gevonden en deed de politie naar verluid maar weinig om daar verandering in te brengen. De hardnekkige geruchten over zijn participatie in drugshandel en contacten in het criminele milieu waren blijkbaar geen reden om aan te nemen dat 'Lex' slachtoffer was geworden van geweld of een misdrijf. Een intensief en uitgebreid onderzoek dat daarbij hoort bleef daardoor uit. 

Vondst stoffelijk overschot
Er gingen vele jaren voorbij zonder veel beweging in de zaak. Tot er, op 24 mei 2023, bij graafwerkzaamheden op het bedrijventerrein van 'Be-Pall International' in Lelystad opeens mogelijke menselijke resten werden gevonden. De graafmachinist stuitte met zijn machine op een zeil in de grond en stopte direct met graven. Volgens protocol werd de politie gewaarschuwd en al snel werd duidelijk dat het zeil om een tal van botten was gewikkeld. De resten werden door het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) onderzocht en bleken menselijk. 

Op 12 juni 2023 kwam de politie met het nieuws dat de gevonden botten van de vermiste Alex van Cittert waren, en dat zij een misdrijf niet uitsloten. Een onderzoek, dat in samenwerking met politie eenheid Amsterdam zou worden gedaan, moest gaan uitwijzen wat er precies met de Amsterdammer was gebeurd. 

Motorclub op vindplaats
Uit het onderzoek kwam al snel naar voren dat op het betreffende bedrijventerrein in Lelystad het clubhuis van een motorclub had gestaan. Om welke club het precies ging was onduidelijk, maar het stond vast dat de huizing illegaal was geweest. Omdat diverse motorclubs berucht stonden vanwege hun vermeende illegale activiteiten was het voor het onderzoek een zeer interessant aanknopingspunt. De recherche zal zich hebben afgevraagd of Alex in conflict lag met zo'n club. In een oproep vroeg de politie mensen die meer wisten over de motorclub contact op te nemen. Ook liet zij in het bericht weten opzoek te zijn naar mensen die meer informatie hadden over de persoon Alex van Cittert. Met wie ging hij om, waar was hij vaak te vinden en welke problemen had hij? Een greep uit de vragen waar de politie antwoord op wilde hebben. 

Op een aantal van die vragen kreeg de recherche antwoord. Het bleek dat Alex contacten had in Flevoland, en dan met name in Almere en Lelystad, waar hij o.a. een vriendin zou hebben. Ook wist men al snel welke motorclub ooit gevestigd was aan de Zilverstraat 2A. Het bleek de Harley Davidson Club Flevoland, met zo'n twintig leden. Volgens de oud-voorzitter ging het om een onschuldige club die zich verder met niemand bemoeide en zeker niet betrokken was bij criminele activiteiten. De club had niet lang bestaan en werd volgens de Kamer van Koophandel in november 2000 opgedoekt. 

Graafzoekactie 
Of de politie nader onderzoek heeft gedaan naar de voormalig Harley Davidson Club Flevoland is niet bekend. Wel werd er op 15 juni 2023 opnieuw op het terrein in Lelystad gegraven. De politie hoopte dit keer mogelijke sporendragers te vinden die meer duidelijkheid konden verschaffen over hoe Alex om het leven was gekomen. Of het onderzoek iets waardevols opleverde bleef onbekend.

Informatie en Tips
Wat vast staat is dat Alex van Cittert om het leven is gebracht, en dat de personen die daar verantwoordelijk voor zijn nog steeds vrij rond lopen. De nabestaanden van 'Lex' hopen samen met de politie dat er mensen zijn die meer weten over zijn moord. Bent u dat? Als u ook maar iets denkt te weten over de moord op Alex, laat het ons dan via het onderstaande tipformulier weten. Wij zorgen ervoor dat uw informatie op de juiste plek terecht komt bij de politie. U kunt desgewenst geheel anoniem reageren, - laat in dat geval de contactvelden leeg. Twijfel dus niet en kom met uw informatie naar voren. 

Help mee en deel deze pagina met uw volgers

Stichting Coldcasezaken maakt gebruik van informatie uit open bronnen en onze pagina's zijn meestal een mix van (nieuws)berichten die wij zo veel mogelijk in onze eigen woorden vormgeven op de website. We maken vaak gebruik van artikelen uit o.a. tijdschriften en nationale kranten(archieven) van/door b.v.. Panorama, De Telegraaf, het AD, Trouw, De Volkskrant, het Parool, NRC, Henk Strootman, etc. Voor een complete lijst van onze bronnen verwijzen wij u graag naar deze pagina. Indien u van mening bent dat er teksten of afbeeldingen in strijd zijn met het intellectueel eigendom dan verzoeken wij u om contact op te nemen. Op geen enkele wijze wordt door ons platform bewust onrechtmatig gebruik gemaakt van het intellectueel eigendom van anderen en betrachten wij uiterste zorgvuldigheid. De stichting is een non-profit organisatie en leunt volledig op vrijwilligers.